Пламен Въргов

Пламен Въргов

ПСИХОЛОГ

Пламен Въргов е завършил специалност обща психология в Пловдивски Университет. Магистър е по позитивна психология, а към настоящия момент е докторант по психология. Квалифициран специалист по еволюционна психология и психиатрия от Медицински Университет Пловдив и Биофийдбак терапевт.

Преподавател е в Пловдивският Медицински Университет по проект „Омниа”. Лицензиран обучител на педагогически специалисти. Член е на Дружеството на Психолозите на Република България.

Работя с деца, тийнейджъри и възрастни, и като позитивен психолог знам, че много по добре е да откриваме и надграждаме силните страни, каквито всички имаме, вместо да се фокусираме върху нагативите.

Като психолог-консултант прилагам индивидуален подход, като моята цел е да опознаете себе си,  да развивате умения за справяне в трудни ситуации, в следствие на което да водите по-пълноценен и изпълнен със смисъл живот.

Работя за трансформиране на пречките в предизвикателства и разгръщане на потенциала и за промяна от фиксирани нагласи към нагласи за растеж.