Image Alt

Услуги

КОНСУЛТАЦИЯ

Консултация с Пламен Христов (може да бъде проведена на живо или онлайн) във връзка с двигателна активност, хранене, козметични и закалителни процедури и други практики за здравословен начин живот.
Консултациите се осъществяват след предварително запитване и насрочване на среща.

ИЗГОТВЯНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ЗА ТРЕНИРАНЕ И ХРАНЕНЕ

Консултация

Установяне на здравословни и индивидуални особености

Хранителна ретроспекция

Установяване на съществуващата двигателна активност (ежедневна, спортна)

Установяване на нивото на атлетическите познания и подготовка

Дефиниране на цели и срокове

Създване на план за промени в хранителните навици

Създаване на персонализиран хранителен план

Създаване на персонализиран тренировъчен план

Мониторинг

ИЗГОТВЯНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧЕН ПЛАН

Консултация

Установяване на съществуващата двигателна активност (ежедневна, спортна)

Установяване на нивото на атлетическите познания и подготовка

Дефиниране на цели и срокове

Създаване на персонализиран тренировъчен план

Мониторинг

ИЗГОТВЯНЕ НА ХРАНИТЕЛЕН ПЛАН

Консултация

Установяне на здравословни и индивидуални особености

Хранителна ретроспекция

Дефиниране на цели и срокове

Създване на план за промени в хранителните навици

Създаване на персонализиран хранителен план

Мониторинг

ДИСТАНЦИОННО ТРЕНИРАНЕ

При дистанционното трениране трениращите работят самостоятелно.
Услугата е абонаментна и е валидна при договореност за не по-малко от шест месеца.
При тази услуга трениращите получават:

Първично консултиране (двигателна активност, хранене)

План за промени в ежедневните и хранителни навици

Индивидуален хранителен план (след постигане на промените по плана за промени)

Суплементарен план

Индивидуален тренировъчен план

Консултации във връзка с работата

Консултации във връзка с работата

Мотивация

Антропометрични и други измервания (телесни обиколки, % подкожни мазнини, тегло)

Мониторинг на резултатите и корекции на плановете (без допълнително заплащане)

ПЕРСОНАЛНО ТРЕНИРАНЕ

Персоналната тренировка се осъществява с един участник.
Услугата персонално трениране е валидна при договореност за не по-малко от шест месеца и включва различен набор от ангажименти в зависимост от броя тренировки за седмица, описани в плановете за трениране.
При тази услуга трениращите получават:

Тренировките може да бъдат провеждани „на живо“ или „онлайн“.

ПЛАН 3+
ПЛАНИРАНИТЕ ТРЕНИРОВКИ СА ТРИ ИЛИ ПОВЕЧЕ НА СЕДМИЦА 

Трениране с треньор на Body Active (по индивидуален план)

Първично консултиране (двигателна активност, хранене)

План за промени в ежедневните и хранителни навици

Индивидуален хранителен план (след постигане на промените по плана за промени)

Суплементарен план

Консултации във връзка с работата

Мотивация

Антропометрични и други измервания (телесни обиколки, % подкожни мазнини, тегло)

Мониторинг на резултатите и корекции на плановете (без допълнително заплащане)

ПЛАН 2
ПЛАНИРАНИТЕ ТРЕНИРОВКИ СА ДО ДВЕ НА СЕДМИЦА

Трениране с треньор на Body Active (по индивидуален план)

Първично консултиране (двигателна активност, хранене)

План за промени в ежедневните и хранителни навици

Суплементарен план

Консултации във връзка с работата

Мотивация

СПОДЕЛЕНО ТРЕНИРАНЕ

Споделената тренировка се осъществява с повече от един участник.
Услугата споделено трениране е валидна при договореност за не по-малко от шест месеца и включва различен набор от ангажименти в зависимост от броя тренировки за седмица, описани в плановете за трениране.
При тази услуга трениращите получават:

Тренировките може да бъдат провеждани „на живо“ или „онлайн“.

ПЛАН 3+
ПЛАНИРАНИТЕ ТРЕНИРОВКИ СА ТРИ ИЛИ ПОВЕЧЕ НА СЕДМИЦА 

Трениране с треньор на Body Active (по индивидуален план)

Първично консултиране (двигателна активност, хранене)

План за промени в ежедневните и хранителни навици

Индивидуален хранителен план (след постигане на промените по плана за промени)

Суплементарен план

Консултации във връзка с работата

Мотивация

Антропометрични и други измервания (телесни обиколки, % подкожни мазнини, тегло)

Мониторинг на резултатите и корекции на плановете (без допълнително заплащане)

ПЛАН 2
ПЛАНИРАНИТЕ ТРЕНИРОВКИ СА ДО ДВЕ НА СЕДМИЦА

Трениране с треньор на Body Active (по индивидуален план)

Първично консултиране (двигателна активност, хранене)

План за промени в ежедневните и хранителни навици

Суплементарен план

Консултации във връзка с работата

Мотивация

СПЕЦИАЛНИ УСЛУГИ

ПОСТКОВИД ПРОТОКОЛ - 30 дневна програма за правилно възстановяване и трениране, с цел връщане или постигане на отлична кондиция след преболедуване на Ковид-19 или други респираторни заболявания

УСТАНОВЯВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНИ ДИСФУНКЦИИ (консултация и тестване)

КОРИГИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛНИ ДИСФУНКЦИИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА

    Изпращане